ቀዳም 30 መስከረም 2023 | 12:16 ቅ.ቀ

ART:- ዘይድምሰስ ጽሑፍ

ኣብቲ ጎደና ረጊጽካኒ ሓሊፍካ
ደድሕሬኻ ስዒበ ሓቚፈ ስዒመካ
ምስክር ክትከውን ብግብሪ ከርእየካ
ልበይ ከም ዘይኮነ ከም ልብኻ።

ክትቀትለኒ ንቤተይ ኳሕኲሕካ
በረይ ከፊተ እንጀራ ቀሪበልካ
ካባኻ ከም ዝሕይል
መታን ከርእየካ
ብፍቕሪ ቀቲለካ።

ህይወትካ ረሲዕካ
ኣብ ህይወተይ’ናነብርካ
ብጭዃሮ ሕመቕ
ዝፍሓርካዮ ጉድጓድ

ወዝቢ… ብዘይተጸበኻዮ
ተዓንቂፍካ ቅድመይ ምስ ኣተኻዮ
ብክብሪ ቀቢረካ ነቢዐ ናይ ልበይ
ከምኡ ብምዃኑ ትርጉም ናይ ምፍጣረይ
ግብረይ ድማ ስለ ዝጽሓፍ ድሕሪ ስመይ ።

*** ጸጋይ መሓሪ *****

ተዛማዲ ጽሑፍ

ጽሑፋት ኣሰናዳኢ

ዜናታት ሰቲት