Tuesday, February 20, 2024

መስዋእቲ ንቀጻልነት ወለዶታት ተባሂሉ ብናይ  ጽባሕ ዝሓስቡ ዜጋታት ዝውሰድ ምርጫ  ኢዩ !!! 

  ርግጽ’ዩ  ስውእ  ኣብቲ ከይድዎ ዘሎ ዘይንፈልጦ ዓለም  ብጹእ’ዩ  ዝብል  መደምደምታ  ክንህብ  ዘኽእለና  መንፈሳዊ  ዋንነት  የብልናን ::ንሱ መዛኒኡ  ይምዘኖ!! እንተኾነ  ኣብዛ  ንነብራ ዘለና ዓለም  ልክዕ  ከምቲ  ክርስቶስ  ንድሕነት  ካልኦት  ሂወታት  ብምባል  ሂወቱ  ከምዝሃበ  ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ !!!!  ንዝተፈልየ  ሕርያ  ተማሳሳሊ ስጉምቲ  ዝወሰዱ   ዜጋታትና   ክሳብ  ዝኾኑ   ኣብዛ  ንነብራ  ዘለና  ዓለም  ክሳብ ዘለና መዋዳድርቲ  ክህልዎም  ዘይሕሰብ  ኢዩ !!!

ንሕና ሰባት: ናይ  ተስፋ  ፍጡራት  ኢና :: እቲ  ንተስፋና  :ንድሕነትና : ንቀጻልነትና : ንባህልናን:  ዋንነትናን :  ሂወቱ ዝሃበ  ኣይኮነን   ድንጋጸ  ተራእዮን ዘርኣየን   ከይተረፈ  ኣፍልጦ ፡ክንህቦ  ግደታ  ኣሎና  !!!

እዚ ብሓጺር  እቲ መስርሕ  ኮይኑ  !!! ስዉእ  ግን  እዚ ጥራይ  ኣይኮነንን !!

 ስዉእ  ከነኽብሮን  ከነብዕለሉን  ብዘይንፈልጦም ሰባት ከም ጣኦት  ብኻልኦት  ዝተዋሃበና  ዘይንፈልጦ  መልኣኽ  ወይ  ሓወልቲ  ኣይኮነን !! ዘመድ’ዩ ::ስጋ’ዩ: :  ኣቦ  ኢዩ ! ኣደ’ያ  !  ሓው’ዩ ! ሓፍቲ  ኢያ !  እዞም ኣካላት  እዚኦም   እዚ  ዝኣክል  ባይታን ሓላፍነትን  ዝነበረንን  ዝነበሮምን  ኣብ ነፍሲ-ወከፍ  ገዛ  ከም ነፍሲ-ወከፍና  ተሳተፍቲ  ናይዚ  መኣዲ’ዚ  ዝነበሩ  ዝፈትዉናን ንፈትዎምን  ኣካላት  ናይዘን  ስድራ-ቤታት  እዚአን  ኢዮም: :እምብኣር እዚ  ዝኣክል  ዝሕንቅቁሉን  ዘሐንቀቅሉን  ስፍራ  ገዲፎም ኢዮም  ብምርጭኦም  ምርጫ ካልእ  ከጸብቁ   ነዚ  ምርጫ’ዚ ዝወሰዱ !! ስለዚ  ስውኣት : ስውኣት ጥራይ  ስለ ዝኾኑ  ዝዝከሩ  ኣካላት  ዘይኮኑስ  ብዘይብኦም  ዘይምላእ  ዝገደፍዎ  ባዶነት ዝስምዖ  ስድራበታዊ  ኣቃውማ  ስለ  ዘለዎምን  ዘሎን   ኣብ ማዓልታዊ  ሂወትና  ምሳና  ክነብሩ ዝገብሮም ስሩዕ  ግደታዊ ተፈጥሮ  ኣሎ  !! ንቦትኦም  ተኪኡ  ካልእ  ዝቕመጥ  ኣካል  ስለዘየለ ድማ  ኣብ  ማሕበራዊ ሂወትና ንናፍቆም : ንላዘቦም :ህላወና  ንገልጸሎም : መንፈሳውያን  መናብርትና  ውን   ኢዮም !! እዚ  ናብራና ኢዩ !!  እዚኦም  ስውኣትና  ኢዮም:: እዚ ኮይኑ !! ስዉኣት በቲ   መዓልታዊ ኣብ ማሕበራዊ  ሂወትና  ነልዕሎም  ናይዘይምህላዎም   ባዶነት  ንምምላእ  ተሰሚዑና  ብናፍቆት  ተዘኪሮም  ጥራይ  ክሓልፉ  ዘለዎም   ተፈጥሮ  ዝጸውዖም  ምዉታን  ስለዘይኮኑ !   ነቲ ሃገር ዝሰርሕ : ዜጋታት ዘፍሪ: ቀጻልነት ብምውሓስ  ሓቦን  ኒሕን  ዘስንቕ : ሓበን ዝመልእ  : ተስፋ  ዝህብ  ናይ ነፍሲወከፎም   ንቀጻልነት  ካልኦት ተባሂሉ  ተወስደ   ናይ  ዘይተንበርካኽነት   ውሳኔ    ካብ  ስድራቤታያዊ  ኣቃውማ  ወጽኡ   ብሃገራዊ  ቕርጽን  ድምጽን   ክድነቕን   ኣፍልጦ  ክወሃቦን  ስለ ዘለዎ  ኢና  ነቶም  ብምርጫ   ክንዲ  ካልእ ፍጡር  ክሓልፉ ከም ምርጫ  ተቀበሉ   ብሉጻት  ፍጥረት  ቦታን  ዕለትን  ንሓዝኣሎም ::

እዚ  ኣፍልጦ  ዜጋታትና  ንህበሉ ዕለት’ዚ   ንፍቶ  ንጽላእ  ብዘንጸርጸረ   ይኹን  ዝሰኸረ ኣእምሮ  ዝፍጠር  ጫውጫውታን ፡ ጎምጸጸጽን ፡ ክሰናኸል  ይኹን  ክድወን  ዘይክእል   ተልእኽኡ  ዘማሓላለፈን   ከማሓላልፍን  ዝነብር   ዕለት  ኢዩ : :ከመይ’ስ   እዚ ዕለት እዚ  ናይ  ሰብ  ከድሕኑ  ሂወቶም  ዝሃቡ  ድኣ  እምበር  ሰብ  ክጎድኡ   ሂወቶም  ዝሰኣኑ  ዜጋታት  ንዝክረሉ  ዕለት  ስለዘይኮነ ::

 እዚ  ብዝተፋላለየ መገድታት  ዝጸንሐን  ዝነበረን  ዘሎን  ባህላዊ  ኣቃውማ  ሕብረተሰብና  ኢዩ:: ነዚ  ከልምሶ  ይኹን  ከፍርሶ ዝፍትን  ምስ  ዝህሉ  ድማ  ምስ  ህላወናን  ኣታሓሳስባታትናን   ዝተታሓሃዘ   ኮይኑ  ክጸንሖ  ኢዩ :: ኣብ  ምፍራሱ  ምብራስና   ክተሓሓዞ  ክግደድ ኢዩ ::

መደምደምታ

*መስዋእቲ  ተራ  ውሳኔን  ብቀሊል  ዝውሰድ ውዕሎን   ኣይኮነን !! ከምቲ  ዘርከበ  ሰብ ኣብ ዘርከቦ  ክዛረብ  ዝመርጽ  ብዘርከበ  ዝውሰድ  ምርጫ ኣይኮነን!!

*መስዋእቲ  ብተመግሶ ድኣ  እምበር  ብውጽኢት  ናይቲ  ክብጻሕ  ዝድለ  ዕላማ  ዝዕየር  ዋጋ ጥራይ  ኣይኮነን !!!

ክደግማ  ኢየ ::   

*መስዋእቲ  ብተበግሶ ድኣ  እምበር  ብውጽኢት  ናይቲ  ክብጻሕ  ዝድለ  ዕላማ  ዝግለጽ  ዋጋ  ጥራይ  ኣይኮነን !!! 

ስለዚ  ስዉእ  ዋልታ ህልዋት  ክኸውን  ሂወቱ  ኣብ  ክንዲ ካልኦት  ብምርጭኡ ዝሃበ  ክሳብ ዝኾነ  ክኸውን  ኣብ  ዝደልዮ  ድኣእምበር  ኣብቲ  ዝኾነ   ዘይክሰስ  ናይቲ  ዝወደቀሉ  ዕላማ  ብጹእ  ኢዩ  ::

 

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =

Stay Connected

7,418FansLike
635FollowersFollow
18,800SubscribersSubscribe

Latest Articles