ዓርቢ 2 ሰነ 2023 | 11:25 ድ.ቀ

HOME:- ንኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምጒላሕ ስለማዊ ሰልፊ ተመዲቡ።

ኣብ ኤርትራ ምስ ለበዳ ኮሮና ብምትሕሓዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ማሕበራዊ ጸገማትን ሕጽረት መግብን ክሉ ኤርትራዊ ቆላሕታ ክገብረሉ ከምዝግባእ ወኪል ኣዳለውቲ ናይቲ ንዕለት 8 ንሓሰ 2020 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ሓቢሩ። መንእሰይ ኣሮን ኣርኣያ ምስ ሰቲት ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ሓጺር ዝርርብ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናን ን ብመንግስቲ ህግደፍ ዝተኣወጀ ውሸባን፡ ንሱ ዘስዓቦ ሕጽረት መግቢ፡ ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራትን፡ ምድስካል ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ንጥፈታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ጥምየት ኣተክሮ ንምሃብን ንቕሓት ምዕባይን ከም ዝኾነ ሓቢሩ።

መንእሰይ ኣሮን ኣስዒቡ ኣብ ደገ ዝነብር ህዝብና ብዝተኻአሎ ንህዝቡ ክረድእ ድሉው አካ ይሃሉን፡ ብህዝቢ ዝተሰደ ሓገዝ ኣብ መዓላ ኣይወዕልን ዘሎ ደሕሪ ምባል፡ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ጸቕጢ ንምግባር ጥርዓናት ብመንገዲ ዚ ተመዲቡ ዘሎ ሰለማዊ ሰልፊ ክእከብ ምኻኑ ይገልጽ ። “መንግስቲ ህግደፍ ካብ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ‘ኳ እንተ ኣከበ፡ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ዝተገብረ ሓገዝ የለን። ካብቲ ስርዓት ተሓታትነት ክህሉን ቅጥዒታት ጥርዓን (petition) ብምድላዊ ድማ ኣብ ጸቕጢ ንምግባር ውን ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይዚ ሰለማዊ ሰልፊ ኢዩ” ይቢል።
እቲ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ዋሽግንቶን ዲሲ ክካየድ ከም ዝኾነ ተወሳኺ ድማ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንዕላማ ናይዚ ሰለማዊ ሰልፊ ንምቅላሕ ክስራሓሉ ኢዩ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ኣብዚ ሰለማዊ ሰልፊ ክንደይ ዝኣክል ተሳታፊ ክህሉ ይኽእል ምግማት ‘ኳ ኣጸጋሚ እንተ ኾነ፡ ክሉ ንህዝቡን ሃገሩን ዝግደስ ክሳተፍን ንድሕነቱን ድሕነት ካልኣኦትን ድማ ካብ ኮሮና ንምክልኻል ማሕበራዊ ምፍንታት ከተግብር ከም ዘለዎን ይምሕጸን፡ መንእሰይ ኣሮን።

እዚ ንዕለት 8 ንሓሰ ተመዲቡ ዘሎ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ፈላሚ ናይ’ቶም ብሕጂ ክካየዱ ተወጢኖም ዘለዎ ዝተፈላለዩ ናይ ንቅሓት ንጥፈታት ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር፡ ነዚ ዝስዕብ ነጥብታት ዝሓዘ ጻውዒት ኣቅሪቡ፦
1. ክሉ ኤርትራዊ ነዚ ኣብ ህዝቢና ብሰንኪ ድኹም ኣተሓሕዛ መንግስቲ ህግደፍ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ዝምልከት ድምጹ ክስምዕ፡
2. ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ዓጸቦ ኣቃሊቦ ንምካብ ክጽዕር፡
3. ብሰንኪ ኮሮናን ዘይሓላፍነታዊ ኣተሓሕዛን ስዒቡ ዝመጽእ ጸገመኣት ከም ኣብ ነብስና ዝወርዱ ዘለው ጸገማት ክንወስዶ
4. በዚ ለበዳ ከይተዓናቐፍና ድማ ነቲ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ንፍትሕን ደሞክራስያዊ ለውጥን ድማ ክቕጽልን።
እዚ ንዕለት 1 ንሓሰ ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሰለማዊ ሰልፊ ፡ ብሰንኪ ክሊማዊ ኩነታት ናብ ዕለት 8 ንሓሰ ከም ዝተሰጋገረ ዝዝከር ኮይኑ፡ ክሉ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ሃገርና ኣጋጣሚ ዘሎ ቅልውላው ግቡእ ቆላሕታ ክርክብ እኩብ ጻዕሪ ክንገብር ክም ዝግባእ መንእሰይ ኣሮን ኣርኣያ ኣብ መወዳእታ ኣስሚሩሉ።

ዝቀደመ ጽሑፍ
ዝቕጽል ጽሑፍ

መውሃቢ ርእይቶ

ርእይቶ ኣብዚ
ስምኩም ኣብዚ

fifteen + 4 =