Wednesday, February 21, 2024

ኣብዚ ሳልስቲ ዝኣተዉ ክልተ ኤርትራውያን ካብ መዓስከራት ትግራይ፡ ህይወት ሰባት ይሓልፍ ከምዘሎ ገሊጾም

ቅድሚ ሰሙን ተበጊሶም ኣብዚ ሳልስቲ ናብ ውሑስ ቦታ ዝኣተዉ ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ መዓስከራት ህይወት ስደተኛታት ብሰንኪ ሕጽረት ቀረባት ሕክምናን፡ ጥምየትን ክሓልፍ ጀሚሩ ከምዘሎ ንሰቲት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም።

እቶም ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቲ መዓስከራት ህይወቶም ንምድሓን ከዝተበገሱ ብምሕባር፡ ድሕሪ ኣድካሚ ጉዑዞ ናይ በረኻ ኣብ ኢድ ምልሻታት ኣምሓራ ከምዝኣተዉ ብምግላጽ፡ ኣብ መዓስከራት ዓዲ ሓሩሽን፡ ማይዓይንን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ህይወት የሕልፉ ከምዘለዉን፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ተፈጢሩ ዝርከብ ጥምየት፡ ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ምዃኑን፡ ብፍላይ ኣዴታት ህጻናት ደቀን መግቢ ንምርካብ ዝነበረን ክዳውንቲ ደቀንን ንብረተንን ከምዝሸጥኦን ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኲነታት ምህላወን ብምሕባር፡ ዝበዝሕ ስደተኛ ዝነበሮ ንብረት ብዝምታን፡ ገሊኡ ብምሻጥ ከምዝወድኦን ሓቢሮም።

እቶም ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ሓይልታት ትግራይ ምስ መጹ፡ 27 ኪሎ ስርናይ፡ 1 ሌትሮ ዘይትን ኩኩዕን ከምዝተዋህቡን፡ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ረዲኤት ከምዘይተዋህቦም ሓቢሮም። እቲ ዝነበረ መቑንን ምስ ተወድአ ሰብ ናብ ንብረቱን ክዳውንቱን ምሻጥ ከምዝኣተወን፡ ብምሕባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝሸየጥ ንብረት ወዲኡ ንሞት ተቓሊዑ ከምዘሎ ኣብሪሆም።
ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ሓደ ኬንያዊ ዝርከቦም ወከልቲ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት(UNHCR) መጺኦም ምንባሮም ብምሕባር ዝኾነ ዓይነት ፍታሕ ከምዝጽኡ ከምዘይክኣሉ ጠቂሶም።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ደብዳብ ድሮን ፌደራል መንግስቲ ሓዊስካ፡ ብዙሓት ጥኑሳት ኣዴታትን ህጻናትን ብሰንኪ ሕጽረት መድሃኒትን ቀረብን ህይወቶም ከምዝሓለፉ ብምሕባር፡ ዝኸፍአ ብዝሒ ኣሰቃቂ ሞት ከይመጸ መፍትሒ ክናደየሉ ንሰቲት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጸዊዖም።

ብረት ዝዓጠቁ ምልሻታት ትግራይን ውልቀ ሰባትን፡ ኣብ መዓስከር ብምምጻእ ምፍርራሕን ክሳብ ማህረምቲ ዝበጽሕ ከምዘካይዱን፡ ዝረኸብዎ ከም ሞባይልን፡ ብሩርን ካልእን ከምዝወስዱን ዝሓበሩ እቶም ስደተኛታት፡ ኣብ መዓስከር ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያንን፡ ነበርቲ ከተማ ማይ ጸብርን ዘጣየስዎ “ኮሚቴ ሰላም” ዝተሰምየ ኣብ መዓልቲ ቀዳም ዕዳጋ ንክገብሩ ስክኣውት(Scout) ብምዃን ከምዝሕግዝዎም ብምጥቃስ፡ እቲ ኮሚቴ ኣብ ሞንጎ ስደተኛታትን ነበረቲ እቲ ከባብን ዝፍጠር ምጉርፋጥን፡ ኣብ ዕዳጋ ዝርአ ጸገማት ንምዕራይ ተባሂሉ ከምዝተጣየሰ ሓቢሮም።

እቶም ስደተኛታት ኣብ መዓስከር ማይ ዓይኒ ገለ ክፋል ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ከምዘለዉን፡ ካብ ማይ ዓይኒ ናብ ማይ ጸብሪ ንክትመጽእ ዘሎ ሓደገኛ ጉዑዞ ዝያዳ ማይ ዓይኒ ነቲ ዝኸፍአ ሕሰም ኣቃሊዕዎም ከምዘሎ ጠቂሶም።

ሰቲት ኣብ ዝመጽእ ምስዞም ስደተኛታት ዝተገብረ ቃለ-መሕትት ብሰፊሕ ብመልክዕ ጸብጻብ ከነቅርቦ ምዃና ንሕብር።

Related Articles

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + nineteen =

Stay Connected

7,416FansLike
635FollowersFollow
18,800SubscribersSubscribe

Latest Articles