ሓሙስ, ሕዳር 30, 2023

HOME:- ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ን ምንታይ ዕላማ?

ምውጻእ  ሰራዊት   ኤርትራ   ኩናት   ኣብ  ኤርትራ  ንምቅያሩ   ድኣ  እምበር  ደው  ንምባሉ   ኣይንበብን ::
እዚ  ጽሑፍ  ካብ  ሓደ  ኣቀድም  ኣቢለ  ብጽሑፋዊ  መገዲ    ዘቅረብክዎ  ሕቶን  ርኢቶን  ዝብገስ  ሓሳብ  ክኸውን  እዩ  ::
ኣርእስቲ  ናይቲ  ዝሓለፈ  ቀዳማይ  ጽሑፍ
  ኪኖ  እቲ  ሰናይ  ድሌት  ዘሎ  ሓደጋ  እንታይ  ይመስል  ዝብል ምንባሩ  ከዛኻኽር  ይደሊ ::
ቅድሚ  ናብቲ   መሰረታዊ   ሓሳበይ    ምእታው   ኣብዚ   ዝኾነ  ሰብ   ክርድኦ  ዘለዎ   ኣነ  ንሱ   ዘይምኻነይ  እዩ ::    ካባኻ  ዝፈልየኒ  ካልእ  ርእስን   ኣታሓሳስባን  ዝውንን  ፍጡር  ከምዝኾንኩ   ክትርዳእ  ምኽኣል  እዩ  :: ካልእ ኣነ  ከም  ዜጋ  ፖለቲካዊ  ወጽዓ  ኣሎኒ  ኢለ  ዝኣምን  ዜጋ  ድኣ  እምበር   ብቂም  ዝመልአን  ተሰነፈን  ኣእምሮ   ዝውንን  ክሳብ  ዘይኮንኩ   ንኹሉ  እቲ  ዝጽሕሮን   ዘቀምጦን  ጽሑፋት ብፖለትቲካዊ   ዓይንን  ረብሓታቱን   ተራእዩ   ክዕየር  ጽቡቅን  ሕማቅን  ናይቲ  ሓሳብ  ብዝርዝር  ክግጠምን  ክቅመጥን  ዝሓሸ  ይኸውን  እዩ  ::ማለት  እቲ  ንልበይ  ክስዕሮ  ዝኽእል  ሓሳብ   ንሱ  ምስ   ፍትሑ  ጥራይ  ስለዝኾነ  ጥራይ  እየ::
ኣብዞም  ዝሓለፉ  ገለ  ኣዋርሕ  ብዙሕ  ናይ  ብዙሓት  ዜጋታተይ  ኣራእስ   ብኻልእ  ቅኒትን ኣታሓሳስባን   ኣብ ቅድሚ  ዓይነይ  ክግበትን  ክምንዛዕን  ክርኢ  ክኢለ  ኣለኹ ::እቲ  ተፈጥረ  ኣጋጣሚ   ንሓደ  ንሕና   ከም  ህዝቢ  ዘለና  ፖለቲካዊ  ሃስያ   ጽቡቅ  ሚዛንን  ኣተኩሮን  ዘይጸንሖ   ሰብ  ፈጠጠጥ  ኣቢሉ  ደው  ዘብል   ክስተት  ምንባሩ   እዩ !!
ከም  ዝተረደአኒ  ግን  እቲ   ኣብዚ   ጋግ  ፈጢሩ  ካብቲ  ክፈልየና  ዝረኣኽዎ  ነገር  እንተድኣ  ኣሎ   ኣነ  ከም  ሰብን  ዜጋን  ኣብ  ሓደጋን   ድሕነታቱን   ዘተኮረ  ጠመተን   ርኢቶን   ክህልወኒ  ከሎ   እቶም  ከምለጡኒ  ዝራኣኹዎም  ዜጋታት  ግን  ኣብ  ድንጋጸን   ብእኡ  ዝምኽነይ  ተሰነፈ   ኣእምሮ   ዝሓዙ   ኮይኑ  እየ   ረኺበዮ  ::
ከም  ሰብ  እቲ  ኣባህላን  ኣካይዳን   ናይዞም  ዜጋታት  እዚኦም  ክሪኦ  ከለኹ  ነቲ   ሎሚ   ዝርአ   ዘሎ   ሃገራዊ  ሓደጋታት   ዝምልስ  ሕቶ  ዘይኮነስ   ነቲ  ዘጋጠመ  ክስተት  ዝደናገጽ   ሰብኣዊ  ሕልና  ብምባል  ዝምኽነ   ኮይኑ   ንንቡር  ፖለቲካዊ  መርገጺኡ  ዝረስዐ   ተደንዳንን  ተረጋጽን  ኣካይዳ  እዩ  ::
እዚ  ዘሎ  ኩነታት  ነቲ  ኣቀድም  ኣቢሉ  ክገበር  ዝጸንሐ  ኽሰምዕን  ክርእን ዝኽእል  ዓይንን እዝንን ተዓደለ  ሰብ  ሃንደበት  ክኸውን  ኣይክእልን እዩ  :: እቲ  ዝግበር  ዝነበረ  ብምዕዛብ  ህላዌ   እዚ   ክስተት  እዚ  ኣብ ርእስኻ   ክሰኣልን  ክትርእን  ጋራዲ   ኣይነበሮን  ::ልክዕ ከምቲ  ኣብ ፌርማታ  ኮፍ  ምስ  በልካ  ምኣስ  ከምትመጽእ  እምበር  ክትመጽእ  ምኻና   ብምትእምማን   ትጽባያ  ኣውቶቡስ   እዩ   ደበኽ  ክብል  ኔርዎ  ::ኢሉ  ድማ  :: ኢትዮጵያ  ብብዙሕ  ምኣዝን  ክትባጃጀል   ኔርዋ : ተባጃጂላ   ::ህግደፍ   ጸላእየይ ዝብሎ  ጸላኢ  ክሃርም  ዝሓንጸጾ  ኣካይዳ   ተሳኺዕሉ    ንጸላኢኡ  ኣብ  ቤቱ  ኣትዩ  ቆሽሚድዎ !!  እቲ  ኣብ  ክልላዊ  ከተማ  ዓስኪሩ   ኣብ  ሃገርና  ተራእየ  እምባገነናዊ  ባህሪ   ብፈኸራ   ክደግም  ተዓዘብናዮ  ውድብ   ብህግደፍ  በረኻ   ሰፊሩ  :: ወላ  እካ  ንዓና  ንኤርትራውያን  ህግደፍ  ዝብሃል   ውድብ  ቀዳማይ  ጸላኢናን  ታርጌትናን  እንተኾነ   እቲ  ካብ  ነዊሕ  ኣብ  ርእሲ   ኤርትራን  ኤርትራውያንን  ሰናይ   ሓሳብን   ፖለቲካዊ መርሓን   ዘይነበሮን  ዘይተራእዮ  ህውሓት ንውደባን  ቃልስን  ኤርትራውያን  ከም  ቅርጹ  ክቅልብስ   ወጽዓና  ከይንገጥም  ብመደብ   ንውዳቤታት   ብምብታን   ዕድመን   ርእስን  መንእሰይ   ክበልዕ   ዓመታት  ዝወሰደሉ   ሓንጻጻይ  ጸላኢና   ብጸላኢና   ክባረር   ኣብ  ምርኣይ  ንቡር  ዘይብሉ   እና   ኣጣቃዕና   ኣፋኒናዮ ::
ህግድፍ  ይግበአኒ  እዩ  ዝብሎ  ቦታታት  መልሱ   ይኣኽለኒ  እዩ  ከይበለ  ጸላኢ ክቀብር  ክኒኡ ወፊሩ  :: እንተኾነ  ነዚ  ኣጋጣሚ  እዚ  ኢትዮጵያ   ከም   ሃገር   ክትቃወሞ   ይኹን  ክትከሰሉ   ኣይተራእየትን  ::
ኣብዚ   ኩነት  እዚ   እዩ  ልቢ  ናይ  ድያስፖራ   ዜጋታትና  ዝስለብ  :: ኩርሙይ  ፖሎቲካ   ::ስንባድኡ  ሰማይ   ዓሪጉ   ንዘይ  ፈጸሞ  እከይ  ተግባራት   ተኣሚኑ    ተሓታቲ  ዘለዎ  ጉዳይ   ተሓታትነት   ተሰኪሙ   ተኸሳሲ  ኮይኑ   ብምርጭኡ  ብምቅራብ   ነቲ   ጸላእየይ  ፈጺምዎ   ዝብሎ  ተግባራት  ተግባራተይ   እዩ  ብምባል   ብዘይ  ዝኾነ   ምስክርነት  ኢድ  ክነስእ  ዝርአ :: ሕሉፍ  ምስሊ  ክርስቶስ ዝሓዘ  ጻድቅ!!!
እዚ  ብህግደፍ  ተፈጺሙ   ዘሎ   ዶባዊ   ጥሕሰት    ኣብቲ   ከባቢ   ሓድሽ   ዝርአ ዘሎ  ባህርን  ኣጋጣምን   ኣይኮነን  ::ኣብ  ዝሃለፉ  ክልተ  ዓሰርተ  ህውሓት  ገዛእ  ነብሱ   ዶባት  ጥሒሱ   ልዑላዊ   ሰፊሕ  መሬት   ኤርትራን  ከተማታቱን   ክቆጻጸር   ተራእዩ   እዩ   :: ሕሉፍ  ሓሊፉ   ኣስታት   ንዕስራ   ዓመት  ኣብ  መሬት  ኤርትራ  ብቅልጽሙ   ኣጣጢሑ   ምንባሩ   ከመይ   ይርሳዕ  : እዚ   ክስተት  እዚ  ግን   ንኢትዮጵያውያን   ካብ   ሃገራዊ  ረብሓታቶም  ምሕሳብ   ከርሕቆም  ኣይተራእየን  !
ብዝኾነ  እቲ  ከምዚ  ዓይነት  ርእሲ   ተሰከመ   ንገዛእ  ነብሱ  :ብጹእ   ሕጹብ   ክኸውን   ዝልፍልፎም   ናይ  ለመጭ  ዝረኣይዎ  ኮይኑ    ሓቅኹም  በዲልናኩም  ዝብሉ   ናይ  ሓባራዊ  ቃላት  ብምስካም  እዩ   ንጽህንኡ   ከእምን   ዝፍትን ::
ኣብዚ  ኩሉ  ይርሳዕ   !ድሌታቱ : ሓሳቡ :ዕላማታቱ  ኮታ  ኩሉ የረክብ : ንምሕሳብ  የብኩር  :: ይማረኽ::  ይውነን   ድማ  ::በቶም  በዲለዮም   ዝብሎም   ደጊሙ  ከይብድል    ብፍቃዱ  ይምእዘን  ::
ፖለቲካዊ   ኩነታትን  ሃዋህውን   ይቅየር
ኣብዚ   እዩ  ድማ  እቲ  ምስከምዚ   ከማይ  ዜጋታቶም  መሰረታዊ  ሰብኣዊ  ኣራያናን  ፖለቲካዊ  ኣቃውማናን   ተንከባሊሉ  ብምብታን   ብዘሕ  ጨንፈራት  ፈጢሩ  ዘሎ::
መቸም  ብዙሕ  እና  ኣልዓኩ  እንደ   ክንሳለ  ክፍትን  ጸኒሐ    እንተ  ድኣ ምሳይ  ኣለኹም  ግን  ሕጂ  እየ  ናብቲ  ዘምጸአኒ  ዛዕባ  ክኣቱ  ::
ኢትዮጵያ   በቶም  ክበልዕዋ   ዝመረጹ  ደቃ   ተግሃጽ  ኣላ  :: እዛ   ካብ  ዘመናት  ኣውያትና  ዘይተሓብኣ    ኢምፓየር   ተልቅስ  ኣላ  ::  ምሕረት  የውርድ  ከምቲ   ንሕና  ክንረኽቦ  ነናድዮ  ዘለና   ፍታሕ  ይፍጠረሎም ::
እቲ  ኣብዚ   ቀንዲ  ጉዱእን  መሬቱ   ናይ  ኩናት   መጋበርያን  ኮይኑ  ዘሎ  ህዝቢ  ትግራይ  ኣብ  ከቢድ  ኩናትን  ስደትን  ኣትዩ  ኣሎ  ::መወዳእታን   ደበስን  ይፈጠር::  ከም  ናይ  ቀረባ  ጎሮበትን መዛምድትን   ህዝቢ  መጠን   ድማ  ድንጋጸናን  ርህራሄናን   ንልግስ  ::
ንብዙሕ  ሰብ  ንምንታይ  እዩ  ነዚ   ብኸምዚ  ጥራይ  ክሰግሮ  መሪጹ   ዝብል  ውሽጣዊ  ሕቶ  ከላዓዕል  ይኽእል እዩ   ንሕና   ሎሚ   ከም  ኤርትራውያን   ንህዝቢ  ትግራይ  ክንድንግጸሉ   ድኣ  እምበር   ክንሓስበሉ  ይኹን  ሕቶታቱ  ክንምልስ  ዘኽእል  ዜግነታዊ  ሓላፍነት   የብልናን  ::ንረብሕኡን  ወጽዕኡን  ክምልሱ  ዝኽእሉ   ትካላዊ   ኣቃውማ   ዘለዎም   ተሓተትቲ   ኣካላት   ዜጋታት  ኣለውዎ ::
ኣብዚ  ግን  ዝምልከተና  ሓደ  ዘይተመለሰ  ሕቶን  ዕዮን  ኣሎ  ::
ህግደፍ   ፍቃድና   ዘይተሓወሶ  ሓደጋ   ፈጢሩ  ኣሎ ::እዚ   ሓደጋ  እዚ   ሃገራዊ  ሓደጋ  እዩ ::  ከም  ዜጋታት  ምስ  ሃገራዊ  ጉድኣታቱን  ረብሓታቱን  ብምትሕሓዝ   ክንግምግሞን   መፍትሒ   ከነናድን   ዜግነታዊ  ሓላፍነት  ኣሎና  ::
  እቲ  ኣብዚ  ከም  ዜጋታት  ክንሪኦን  ክንሓስቦን  ዝግባእ ምስዚ  ኩነታት   እዚ  ዝተታሓሓዘ  ኣብ ሃገርና   ካብቲ  ዝነበረ  ዝኸፍአ  ሓድሽ   ክፍጠር  ዝኽእል  ክስተትን  ከይህሉ  ምግታእ  እዩ  :: ህግደፍ  ወላ  እካ  ጸላኢ  እንተኾነ  እሱ   ብዝፈጠሮ   ጉድለታት   ነቲ   ሃገርን  ህዝብን  ናብ   ዝኸፍአ   ሓደጋ   ዘምርሕ  ከይከውን  ኣብ  ግምት   ዘእተወ  ሓሳብ  ክንሓስብ  ግን  ስልታውን   ዜጋውን  ሓላፍነትና   እዩ  ::
ከም  ንሪኦ  ገለ  ክፋል  ደምበ  ፍትሒ  ንቡር    ኣቃውማን   ቅርጽን  ዘይብሉ  ክንሱ  ንጸላእየይ  ጸላኢኡ   ፈታውየይ  እዩ  ዝብል  ፖለቲካዊ  ኣካይዳ   ክጉስጉስ  ብምጽንሑ  ጥራይ   ንኹሉ  ሕራይ  ብምባል   ክስዕብ  ንሪኦ  ኣሎና  : ነቲ  ንጹር  ጸላእን   ታርጌትን  ከለዎ  ክንሱ   ብሽፉን   ኤርትራውያን  በዲሎምኒ  ብምባል  ውዕዉዕ   ሜድያዊ   ጎስጋስ   ዝገብር   ዘሎ  ህውሓት  ጽባሕ  ኣብ ኤርትራ  ኣትዩ   እንታይ   ክገብር  እዩ   ክሓስብ  ግዜን   ግምትን   ከይሃበ   ህውሓት  ትዕወት  ብምባል  ብፍኑው  የሳሊ   ኣሎ  ::
 እቲ  ኣብዚ   ክግምገም  ዘይተመርጸ  ንሓደ  ብሽርክነት  ክትቀርቦ  ዝውሰን   ውድብ እሞ  ድማ   ከም  ህውሓት  ኣብ  ኤርትራ  ዘለዎ   ኣርኣያ   ብጋህዲ  ክገልጽ  ዝጸንሐን  ሎሚ  ድማ  ኤርትራን  ኤትራውያንን  ክድምሰሱ  ኣለዎም   ኣብ ዝብል  ወዲቁ  ዝፍክር  ዘሎ  ሓይሊ  እንተወሓደ  ማዕርኡ    እንተዘይኮኑ    ክምክቶ  ዝኽእል ሓይሊ  ከይሓዝካ  ኣፍደገ  ምኽፋት   ከም  ጠበቅ   ኣብ  ኣፍ  ሓርገጽ  ኮንካ  ፍታሕ  ምንዳይ  እዩ:: እንተኾነ  ካብ   ኣብ ኢሰያስን  ህግደፍ   ዘለዎ  ቂም   ኣርሒቁ   መን  ይርአን  ይስማዕን:: እዚ  ዓይነት  ኣካይዳን   ፍታሕን  ዋላ  እካ   ትግርኛዊ   ትርጉሙ  ለውጢ ክጽዋዕ  ዝኽእል   እንተኾነ  ሓደጋ  ድኣእምበር   ንቡር  ንደልዮ  ለውጢ  ክኸውን   ኣይክእልን   እዩ  ::
ብቂምታ  ኢሰያስ  ሰማይ  ዝዓረገ   ስምዒታት    ንምጥፍኡ   ከም   ውሑጅ   ኩሉ   ኣኪቡ  ሓደጋ   ከይተራኢዮ  ዝጉዓዝ  ብዙሕ   እዩ  ::ኢሰያስ ጥራይ  ይጥፋእ  እምበር  ካልእ  ሓደጋ  የለን  ብምባል   ካልእ  ከይርኢ  ዕሙት  እዩ  ::እንተኾነ  እዚ  ካብ  ብዕሽነት  ሓሊፍካ   ብኻልእ  ክግለጽ  ዘይክእል  ሕሉፍ  ጽልኢ  ድኣእምበር   ክትሓስብ  ዝድርኽን  ዝደፍእን  ኣካይዳ  ኣይኮነን  :: ኢሰያስ  ዝዘርኦም  ሓደጋታት  ካብ   ኢሰያስ   ከምዝኸፍኡን  ክኸፍኡ  ከምዝኽእሉን   ክግምት  ዝጽገም   ርእሲ   እዩ  ::
መቸም  ፖለቲካ  ብዘለዉ  ፍጻሜታት  ብምግንዛብ   ዝዕብለል   ኣካይዳ  ክሳብ   ዝኾነ  ::  እቲ  ኣብ ባይታን   ሕጂ  ዘሎን   ኩነታት  ክንርኢ  ጽቡቅ  እዩ  ::
እምብኣር
ድሌታት  ህውሓት   ዝሓዝካ  ሒዝካ  ኣስመራ  እዩ  ::
እቲ  ቅርጽን  ኣቃውማን  ዘይብሉ  ገለ  ክፋል   ደምበ  ፍትሒ  ድማ  ከሳልዮ  ምሕሳብ  እዩ  ::
ኣብዚ  ኣጋጣሚ  እዚ   ሰራዊት ኤርትራ   ኣብ ትግራይ   ምህላዉ   ይንገር  ::  እቲ  ዝበዝሕ    ኣካል  ደምበ  ፍትሕን   ብዓቢኡ  ድማ   ህውሓት  ድማ   ንሰራዊት  ኤርትራ  ካብ  ትግራይ  ክወጽእ   ይጠልብን  ዝጽውዕን   ::  ከም  ሓሳብን   መበገስን  ነቲ   ብልክዕ   ሰላም  ዘናዲ   ሓይሊ    ጽቡቅ   ሕቶታትን  ጠለባትን   እዩ  ::
እዚ  ሕቶ  እዚ   ግን   ብሓደ   ንኻልእ  ጎንጺ    ምፍጣር  ዝዳሎ    ሕቶ  ዝሕተት   ሕቶ   ዘይኮነስ   ብንሰላም   ዘናዲ   ሓይሊ   ዝጥለብ   ሕቶ  እዩ   ::
ኣብዚ   ግን   ሕቶ   ጠለብትን  ተበግሶ   ህውሓትን  ክልተ   ቀራና   ሒዙ   ሕድሕድ   ይጋጮ   ምህላዉ   እዩ  ::
 ስለዚ   ሰራዊት  ናይ  ኤርትራ  ናይ  ምውጻእ   ጠለብ   ሰሚዑ   ምስ   ዝፍጽሞ     ስዒቡ   ዝመጽእ   እንታይ  እዩ  ዝብል  ሓሳብ   ክምለስ   ግድን   ይኸውን ::
ፖለቲካሊ  ንናይ  መን  ረብሓን   እንታይ  ዓይነት  ሓደጋን  ንመን   ዝብል   ብልክዕ    ክጽናዕ   ይግባእ ::
ከምቲ   ኣብ  ብዙሕ  ኣጋጣሚታት   ዝረኣናዮ  ህውሓት   ወላ  እካ   ድኣ  ኣብቲ  ቀዳማይ  ተፈጥረ   ኩናት   ክሳኸዓሉ   ኣይኽእኣል   ድኣ   እምበር   ቀዳማይ  ታርጌቱ   ኣስመራ  ምንባሩ  እዩ   ::ሕጂ  ውን  ኣብ  በረኻታት ኮይኑ ሰራዊት  ኤርትራ  ክወጽእ   ክጽውዕ  እኮ  እንተተራእየ   በቲ   ብመገዲ  መራሕቱ   ኣብ  ፈቀዶ   ሜድያታት   ብምምጻእ   ክህቦ   ዝስማዕ   ዘሎ   መግለጺታት   ግን   ቀዳማይ   ታርጌቱን    ክፍጽሞም   ዝዳሎ  ዘሎ   መጥቃዕትን  ተበግሶታቱን   ጉዕዞ   ናብ   ኣስመራ  ምኻኑ  እዩ  ::
ስለዚ  እቲ   ኣብዚ   ዝርአ   ምውጻእ  ሰራዊት  ኤርትራ   ጽባሕ  ካልእ  ሓደጋ  ኣብ  ኤርትራ   ዘየርኢ   ድኣእምበር   ውሕስነት   ኤርትራን   ህዝቢ   ኤርትራን   ኣይረኣዮን   ::
ኣብዚ    እቲ   ህውሓት  ከሳሊ  መሪጹ  ዘሎ  ገለ ክፋል   ደምበፍትሒ   እንታይ  ዓይነት   ውሕስነት   ስለዝሓዘን   ዘለዎን    ኢልና   ምስ   ንሓትት    ጽልኢ  ኢሰያስ   ድኣእምበር   ኣብቲ   ሃገር   ክፍጠር  ዝኽእል  ሓደጋታት   ዝረኣዮን   ውሽጡ   ዝሓትትን   ዜጋ   ኮይኑ   ኣይትረኽቦን ::
ሓደ  ኣእማኒን  ምኽንያታውን   ሓቂ  ኣሎ  :: ሰራዊት   ኤርትራ   ኣብ ዘይመሬቱ   ኣትዩ   ስለዘሎ   ክወጽእ   ኣለዎ  ::እዚ  ልክዕን  ቅቡልን እዩ  ::
እዚ  ክረኣዮም   እና   ከኣለ  ግን   ህውሓት   ኤርትራ   ክቆጻጸራ  ግን   ቅዱስ   ራእን   ዕላማን    ኮይኑ    ክራኣዮምን  ክስብዎን  ምርኣይ  ግን   ንሓሳቦም   የዕንዎ  ::
ስለዚ   እቲ   ቅርጺ   ኣልቦ   ሰዓቢ   ህውሓት  ዝኾነ    ኤርትራዊ   ጽባሕ   ከምቲ   ሎሚ   ኣብ  ክልል  ትግራይ  ዝርአ   ዘሎ  መግስታዊ  ትካል   ባንቡላ  ኣቢ   ኮፍ  ዝበለ   ትካል  ኮይኑ  ነብሱን    ህዝቡን    ግዳይ    ዝገብር  ንውልቃዊ  ሓላፍነትን   ተፋላጥነትን    ዝሻባሸብ   ዝስዕብን  ዘሎ  ዜጋ   ድኣ  እምበር   ንውሕስነት   ህዝብን  ሃገርን   ኣብ ግምት  ኣእትዩ   ዝግስግስ   ተበግሶ   ኣይኮነን :: ከምኡ   ዓይነት  ናይ  ተበግሶ   ወንን   ሓሳብን  ውን  ኣይረኣዮን  ::እቲ መዓልታዊ    ዝምልቆ   ትግርኛ   ትግራይ  ትዕወት  ዝብል  ምኻኑ  ጥራይ  እዩ  ::
ሎሚ   ኣብቲ   ከባቢ    ህጹጽ   ኩናት   ደው   ናይ   ምባል    ውሳነ    የድሊ  ኣሎ   እዚ  ክኸውን  ግን    ሓደጋ   ክትገትእ  ድኣእምበር  ሓደጋ   ንምፍጣር    ምስ   ዝኸውን   መለሳ  ቆሎ   ጥጥቆ   እዩ  ::
ስለዚ   እቲ   ብዝኾነ   ሓላፍነታዊ  ዜጋ   ንምውጻእ   ሰራዊት   ኤርትራ  ዝጠልብ    ካልእ  ኩናትን   ከልበትበት   ኣህዛብ    ዘይፈጥር     ክኸውን  ከሎ !!
 እቲ   ብህሕውሓትን   ኣሳለይቱን   ዝርአ  ዘሎ  ግን   ክወጽእ   እና   ሓተትካ   ክትኣቱ   ምድላው   ምኻኑ  እዩ   ስለዚ   ሰላማዊ   ጻውዒት   ዘይኮነስ    ስትራተጅካዊ   ጠለብ   እዩ  ::
Disclaimer | መተሓሳሰቢ

The views and opinions expressed in " ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ን ምንታይ ዕላማ? " are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of Setit Media.

ኣብዚ " ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ን ምንታይ ዕላማ? " ዘርእስቱ  ጽሑፍ ተገሊጹ ዘሎ ርእይቶን ሓሳብን ናይቲ ጸሓፊ/ት እምበር መትከላትን መርገጽን ሰቲት ሜዲያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን።

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × one =

Stay Connected

7,414FansLike
634FollowersFollow
17,500SubscribersSubscribe

From The Author

ኩነታትና 

0
ዓቅሊ ጽበት ውሽጥና፡ ንብሃረርታ ዝብህጎ ጽቡቅ ነገር ክሕዝ ጥራይ ዝመጣጠር ኣእዳው ድኣ እምበር፡ ነቲ ናብኡ ክበጽሕ ዝርገጽን፡ ዘይርገጽን ክርኢ ዝሕግዝ ብልሒ ክጥቀመሉ ኣይረኣይን። ነዚ...

NEWS:- ጥምረት ደምጺ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ኣብ ዋዕላ ሃገራት ጉጁለ 7 (G7)ን ኣፍሪቃን ተሳቲፉ

0
ኤርትራዊ በርገሳዊ ማሕበር ኣብ ጀርመን፡ “ምሕያል ደሞክራሲ ኣብ ሃገራት ጉጁለ 7ን ኣፍሪቃን” ኣብ ትሕቲ  ዝብል ቴማ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ተሳቲፉ። ኣብ ሃገረ...

HOME:- ኤርትራውያን ስደተኛታት፤ ግዳያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ሰብ ከይኮኑ ይስጋእ

0
ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኤርትራ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ከምዘቃለዖም ክኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም። ብሰንኪ እቲ ኣብ ሞንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዑጡቓት ክልል...

Latest Articles