Wednesday, February 21, 2024

መግለጺ ግዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ምትእትታው ኤርትራ ኣብ ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ

ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ኣብቲ ብ4 ሕዳር 2020 ዝጀመረ ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ፣ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርኽቱን ኣብ ልዕሊ ሰለማዊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርድዎ ንዘለዉ ፍኑው ቅትለት፡ ምክልባት፡ ስደት፡ ዓጸቦን ስነ-ኣእምራዊ በሰላን ኣትሪርና ንዅንን፣ የኸትሎ ብዘሎ ኣዕናዊ ሳዕቤናት ከኣ ኣዚና ንጕሂን።
ብትእዛዝ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን መሻርኽቱን ጥራይ፡ ኣብዚ ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ ኣሎ። ኣንጻር’ቲ ብኤርትራውያን ወተደሃደራት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ንቕትለት፡ ራስያ፡ ጾታዊ ዓመጽ፡ ምብራስ ቅርስታትን ምጕስቛልን ዝዕድም ኵነት ንጹር መርገጺ ንኽንወስድ መሰረታዊ ሰብኣዊን ዜጋዊን ሓላፍነት ኣሎና። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ድምጹ ከስምዓሉ ኣብ ዘይክእል ኵነት ብምህላዉ፡ ንነብሲናን ተዓቢሱ ንዘሎ ህዝቢናን ወኪልና፤
• ነዚ ብውልቃዊ ቂም ተደፋፊኡ፡ ብመገዲ ዝተስገደዱ ወተሃደራት ኣቢሉ፡ ሞትን መብረስቲን ዘስዕብ ዘሎ መሪሕነት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ጕጅለኡን ኣትሪርና ንዅንን።
• ዕላማ ፕረዚደንት ኢሳይያስን መሻርኽቱን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ መዳውብቱ ህዝቢ ትግራይ ንወለዶታት ዝሰጋገር ጸልኢ ንምትካል ምዃኑ ተገንዚብና፣ ንጽልኢ ብፍቕሪ ጥራይ ክንስዕሮ ስለ እንኽእል፡ ምስ ኩሉ ምረቱ፡ ፍቕርናን ኣኽብሮትናን ንሓው ህዝቢ ትግራይ ንገልጽ።
• ብዛዕባ መንነት ናይቶም ግፍዒ ፈጺሞም ዝበሃሉ ኤርትራውያን ወገናት ክብተን ንዝጀመረ፡ ተንኮልን ምምቕቓልን ዝጣቋኡ ኣናቛቲ ሓበሬታታት ብትሪ ንነጽጎን ንዅንኖን። እቶም ንጥፍኣት ዝተሓርዩ ወተሃደራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ (ብሄሮም ብዘየገድስ) ንርእሶም ግዳይ’ቲ ዓማጺ ስርዓት ኰይኖም፡ ቀንዲ ተሓተትቲ ናይቲ ኣብ ልዕሊኦምን ብመገዶምን ዝወርድ ዘሎ በደላት ላዕለዎት ኣዘዝቶምን ስርዓት ኣስመራን ኢዮም።
• ብዙሓት መንግስታት ዓለም ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ እናተቓለሱ፡ ብኣንጻሩ ግን መሪሕነት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ዜጋታት ኣብ ኲናት ብምእታው፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ብጥይት ዝቝለብ ዘሎ መንእሰይ፡ ንተደራቢ ህልቂት ለበዳ ባይታ ፈጢሩ ኣሎ። እቲ ግርንቢጥነቱ ድማ ኣብ ኤርትራ ካብ ሚያዝያ 2020 ኣትሒዙ ዝተረረ ዕጽዋ ኣዚዙ ምህላዉ’ዩ። ነዚ ኣዝዩ ዘይሓላፍነታዊ፡ ኣምሰሉነትን ንዜጋታትካ ንለበዳ ምቅላዕን ኣትሪርና ንዅንን።
• ሰራዊት ኤርትራ ብቕልጥፉን ብዘይ ቅድመ-ኵነትን ካብ ትግራይ፣ ከምኡ’ውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ክወጽእ ንጽውዕ። ማሕበረሰብ ዓለም፡ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት ድማ፡ ንመሪሕነት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ኲናት ደው ንኸብሉ ጸቕጢ ክገብሩ ንምሕጸን።
• ነቲ ብሰንኪ ቅልውላው ኲናት ዝሰዓበ ጥሜትን፡ ብሕጽረት መሰረታዊ ቀረባትን ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን፡ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን፡ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ክህብ መታን፡ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብር ንምሕጸን።
• ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ምስ ገበናት ኲናት፡ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከምኡ’ውን ንሓያሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈረማሎም ኣህጉራውያን ውዕላት ዝጥሕስ ስለ ዝዀነ፡ ማሕበረሰብ ዓለም፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ባይቶ ጸጥታ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣፍሪቃዊ ሕብረት፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ምምሕዳር ፕረሲደንት ጆ ባይደንን ካልኦት መሻርኽቲ ሃገራትን፡ ኣብቲ ኲናት ዝካየደሉ ዘሎ ክልል ትግራይ፡ ናጻን ዘይሻራዊን ኣካል መዚዙ ክምርምሮን፡ ንፈጸምቲ በደል ናብ ዝግበኦም ፍርዳዊ መስርሕ ክመርሕን ንጽውዕ።

ፈረምቲ

1.  Jemal Ali Khelil, Canada

2. Jemila Seid Hamid, Canada

3.  Kassahun Checole, USA

4.  Kebreaab Teklegiorgis, USA

5.  Kesete Haregot, USA

6. Khedijah Ali Mohammed-Nur, UK

7. Kheiria Sheriff Adem, Canada

8. Meron Estefanos, Sweden

9. Mesfin Ahferom, UK

10. Michael Teckle, Canada

11. Mohamed Kheir Omer, Norway

12. Mussie Tesfagiorgis, Canada

13. Nazareth Amlesom Kifle, Norway

14. Netsenat Berhane, USA

15. Omar Huruy, USA

16. Paulos Tefagiorgis, USA/Canada

17. Rahel Weldu, USA

18. Saba Tesfayohannes Kidane, USA

19. Sabine Mohamed, Germany

20. Saleh “Gadi” Johar, USA

21. Saleh Younis, USA

22. Sarah Ogbay, UK

23. Selam Kidane, UK

24. Simon Y Aman, USA

25. Teclesenbet Teclai, Germany

26. Tedros Amanuel, Sweden

27. Tekle Melekin, Sweden

28. Tesfai “Degiga” Weldemichael, USA

29. Tewolde Mehari, Canada

30. Timnet Gedar, USA

31. Tomas Solomon, USA

32. Tsigabu Asmelash, USA

33. Tsigheyohannes Kidane, Netherlands

34. Uoldelul Chelati Dirar, Italy

35. Woldu T. Debessai, Canada

36. Yassin Abrahim, USA

37. Yohannes Haile, Canada

38. Yohannes Tseggay Berhe, UK

39. Yonatan T. Tewelde, USA

40. Yordanos Habtemariam, USA

41. Abdalla Adem Omer, UK

42. Abeba Baatai, USA

43. Abraham T. Zere, USA

44. Ahmed Saleh Al Qaisi, Yemen

45. Ahmed Youssouf Mohamed, Canada

46. Aklil Hailu, USA

47. Almaz Zerai, Switzerland/Germany

48. Amal Saleh, UK

49. Amanuel Mehreteab, USA

50. Araya Debessay, USA

51. Arhe Hamednaca, Sweden

52. Asghedet Mehreteab, USA

53. Ashebir Jacob, USA

54. Assefaw Tekeste, USA

55. Awet T. Weldemichael, USA/Canada

56. Ayah Said, USA

57. Bereket Habte Selassie, USA

58. Berhan Ahmed, Australia

59. Binega Adhanom Markos, Canada

60. Chefena Hailemariam, UK

61. Daniel Mehari, UK

62. Dawit Gebremeskel, USA

63. Dawit Mogos, Canada

64. Efrem Yohannes, USA

65. Elias Habte-Selassie, Kenya

66. Elsa Tekle, USA

67. Eseyas S Tsehaye, USA

68.Feruz Kaissey, UK

69. Freweini Ghebresadick, Germany

70. Gebremedhin Yohannes, USA

71. Ghirmai Negash, USA

72. Habret Berhe, USA

73. Habteab B. Feseha, USA

74. Habteab Yemane, Switzerland

75. Habtom Habte, USA

76. Haddish Tesfayohannes Hagos, USA

77. Haikel Negash, USA

78. Haile Debas, USA

79. Hailemichael Yosief, USA

80. Hana Abdurahman, USA

81. Helen Kidan, UK

28/01/2021

Related Articles

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =

Stay Connected

7,417FansLike
635FollowersFollow
18,800SubscribersSubscribe

Latest Articles