ሰንበት 4 ሰነ 2023 | 6:48 ድ.ቀ

NEWS:- መንግስቲ ኤርትራ ምርመራ ኮሮና ቅድሚ መገሻ ምምሕያሽ ምግባሩ ተፈሊጡ

ምስ ምምጻእ ለበዳ ኮሮና፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ገያሾ ካብን ናብን ኤርትራ ዝነብረ ናይ ኾሮና ምርመራ መምርሒታት ምምሕያሽ ከምዝገበረ፡ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ።

በመሰረት ካብ ሓዳር 4 ናይ 2022 ተግባራዊ ዝኸውን ምምሕያሽ ናይ ኮሮና ምርመራ ን ገያሾ፡ ናይ ቅድሚ መገሻ መርመራ ዝግበረ ዝነበረ፡ ብመሰረት ገያሾ ዝበጽሑለን ሃገራት ዘለውን ምምርሒታት ከምዝኸውንን፡ ካብ ዝተፈላለይ ክፍለ ዓለማት ናብ ኤርትራ ዝገሹ ገያሾ ካኣ ናይ ቅድመ መገሻን ኾሮና ምርመራን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ በጽሑ ዝገበር ምርመራ ከምዝተርፈ እቲ ዝወጸ መምርሒ ይሕብር።
ኤርትራ፡ እታ እንኮ ሃገር ካብ ኣፍሪቃ፡ ዝኾነ ክታበት ናይ ኮሮና ዘይተኻየዳላን መንግስቲ ኤርትራ’ውን ን መከላኸሊ ነቲ ለበዳ ዝኸውን ናውቲ ሓገዝን ክታበትን ካብ ዝተፈላለያ ገበርቲ ሰናይ ትካልት ከምዝነጽገ ዝተረኽቡ ሓበሬታ ይገልጹ።