ሓሙስ, ሕዳር 30, 2023

HOME:- ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ረዚን ዝኽሪ ናይ ሕልና እሱራት!

ሃገራውያን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፣18 መስከረም ምኽንያት ብምግባር፣ ነቶም ልክዕ ኣብታ ዕለት ቅድሚ ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመትን፣ ብድሕሪኡን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ተጨውዮም ዘለውን ደሃዮም ዘይፍለጥን ናይ ሕልና እሱራት ንምዝካር ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከካይዱ ቀንዮም።
ዓበይትን ንኣሽቱን፣ ማዕከናት ሓበሬታ ደለይቲ ፍትሒ፣ታሪኽ ሂወት እሱራት ዘዘንቱ መደባት፣ ዕላል ምስ ቀረባ ቤተሰቦምን መሳርሕቶምን፣ ዝሓዘለን ካልእ ዝተፈላለየ ነቲ ዝኽሪ ዘንጸባርቕ ትሕዝቶታትን ከእንግዳ እንከለዋ፡ ማሕበራዊ መራኸቢታት፣ ብፍላይ ድማ ፌስቡክን ትዊተርን፣ ስእልን ኣስማትን ግዳያት ብምስናይ፡ ኣበይ ኣለው? ኣበይ ኣለዋ? ዝብል ሕቶታትን፣ “ዝጀመርኩሞ ቃልሲ ንሓርነት ወዲ ሰብ፡ ኣብ መወዳእታ ከነብጽሖ ኢና” ዝብል መብጽዓታትን ዝሓዘለ ጽሑፋት ብሰፊሑ ከእንገድ ቀንዩ ኣሎ።
ብዘይካ’ዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከቡ ኤርትራውያን፡ ኣብ ቀጽሪ ናሽናል ሞል ብምትእኽኻብ፡ ነቲ ዝኽሪ ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ መደባት ከካይዱ እንከለው፣ ምእንቲ ናይ ሕልና እሱራት ዝጣበቕን ዝጉስጉስን ትካል One day Seyoum፡ ግዱሳት ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝተሳተፍዎ ን19 ደቓይቕ ዝቐጸለ ናይ ዝኽሪ ስነ-ስርዓት ብ Zoom ኣካይዱ።

ብኣብ ስደት ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ዝቖመ PEN Eritrea ድማ፡ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመሮ ሽልማት ዕውት ሓርነት ሓሳብካ ምግላጽ፣ ንዝኽሪ እቶም ብዘይ ፍትሒ ተኣሲሮም ዘለው ጋዜጠኛታት ክኸውን ብምባል፣ ኣብቲ መዓልቲ ከካይዶ እንከሎ፣ መስራቲ መርበብ ሓበሬታ “Awate.com ሳልሕ ቃዲ ጆሃር” ድማ ብክገብሮ ዝጸንሐን ዝገብሮ ዘሎን ኣበርክቶ ዕውት ተሸላሚ ናይዚ ዓመት ኮይኑ።
CPJ Africa ዝተባህለ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ትካል ውን ብወገኑ፣ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ፣ እዞም ን19 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ድምጺ ተጨውዮም ዘለው ጋዜጠኛታት፡ ፍትሒ ከምዝግብኦም ብምጥቃስ፣ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ፣ ነዚ ከተግብሮ እዋኑ ምዃኑ ገሊጹ።
መደባት ቛንቛ ትግርኛ ማዕኬናት ዜና ቢቢስን SBSን” እውን ብዛዕባ እዚ ዘይሕጋዊ ምእሳር፡ ን ደሞክራሳያዊ ለውጢ ዝጸውዑ ሓለፍቲ መንግስትን ጋዜጠኛታትን ኣመልኪተን፣ ብቐረባ ምስቲ ፍጻመ ኣፍልጦን ቅርበትን ምስ ዘለዎም ወጻእተኛታትን ኤርትራውያንን ዝተገብረ ዝተፈላለየ ዘተታት ኣካይደን።

መስከረም 18 2001 ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮ ተስፋን እምነትን ዝመንጠለት፣ ናብ መገዲ ዴሞክራስያዊ ምዕባለ ክወስድዎ ዝኽእሉ ኩሎም መገዲታት ዝተዓጽወላ፣ ኤርትራ ናብ ፍጹም ናይ ውልቀ-ምልክነት መድረኽ ዝተሰጋገረትላን ጸላም ዕለት እያ።
ኣብ’ዚ ዕለት እዚ፡ እቶም፣ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተጸይኖም፣ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ከካብ ዝነበርዎ ፣ ናብ ሰውራ ኤርትራ ተጸንቢሮም፣ ተቓሊሶምን ኣቃሊሶምን ነጻነት ዘምጽኡ ምዑታት ደቂ ሃገር፣ ደጊም ሕሉፍ ኣካይዳና ክንግምግም ሕሳብና ንግበር፣ ሕጊን ቅዋምን ይግዝኣና፣ ትካላዊ ኣሰራርሓ ይተኣታቶ ስለዝበሉ ጥራይ፣ ኣብ ኮሮሻ ስልጣን ክጸንሑ ብዘንቀዱ ብጾቶም ተጠሊሞም፣ ከሓድትን፣ ሸየጥቲ ሃገርን ዝብል ስም ተሰሊሞም ናብ መቑሕ ጸልማት ዝወረዱላ ዕለት ውን’ያ። ስዒቡ’ውን መታን ህዝቢ ከይነቅሕን፣ ኣበስኦም ከይቅላዕን፡ ነተን ድሮ ህዝቢ ክመሃሃረለን፣ ርእይትኡ ከፍስሰለንን፣ እሂን ምሂን ክብለለን ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምዕጻው፡ ኣዳላወተን’ውን ብዘይ ገበን ክዷጎኑ ተግይሩ’ዩ። እዞም ጋዜጠኛታት፡ እታ ሓንቲ ገበኖም ንህዝቦምን ሞይኦምን እሙናት ምዃኖም ጥራይ እዩ ነይሩ። ምዕጻውን ምእሳርን እዞም ጋዜጠኛታት ከኣ ምዕጻው ብነጻነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ኤርትራ ኣኸቲሉ። ህዝቢ ኣብ ነሓድሕዱ ተፈራሪሑ፣ እምነት ክስእን ድማ ተግይሩ። ሰብ ንብጻዩ ተሪፉ፡ ዝተጸግዖ መንደቕ እዝኒ ዘለዎ ክሳብ ዝመስሎ ‘ውን ጃጅዩ። ምኽንያቱ ኣብዞም ንጹሃን ደቂ ሃገር ዝወረደ ሓደጋ ፣ “ብሒም ዝበለ ኣብኣ ይረኽባ” ዝዓይነቱ ንመሰክሒ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ እንኮላይ እምበር፡ መቕጻዕቶም ንዖዖም ጥራይ ኣይነበረን።
ዝሰዓበ ዓመታት ኣብ ኤርትራ እምበኣር፣ ጣዕሚ እቶም መንበሮም ብደም ጨቅዩ ዘሎ ውሑዳት ናይ ጥፍኣት ጉጅለን፣ ብረብሓ ተዓሲቦም ትንፋስ ክሰኹዑሎም ዝሃልኩ ተበለጽቲን ገዲፍካ ኣመንቲ ብነጻነት ዘየምልኹሉ፣ ነጋዳይ ብነጻነት ዘይነግደሉ፣ ሓረስታይ መሬቱን ቆፍኡን ዘይውንነሉ፣ ምህናጽ ገበን ዝኾነሉ፣ ተመሃሮ ንቡር ዝሰኣኑሉ፣ መናእሰይ ወፊሮም ናብ ቤቶም ዘይምለሱሉ፣ ግዱድን መወዳእታ ዘይብሉን ዕስክርና ዝነገሰሉ፣ መረበትካ ገዲፍካ ስደት ዝናፈቐሉ፣ ድራር ዓሳ ኮይንካ አብ ባሕሪ ምጥፋእ ልሙድ ዜና ዝኾነሉ፣ ደቂ ሸምጊሎም ዝሞቱ ወለዶም ዝቐብሩሉ ዘይኮነስ፣ ዕድመ ዝደፍአ ወላዲ፣ ሬሳ ደቁ ናብ ሕቑፉ ክመጾ ዝልምነሉ፣ ናይ መከራ ዓመታት ኮይኑ ይሓልፍ ኣሎ።

ስለዚ ድማ፡ እዛ መዓልቲ ነዞም ንጹሃን ወገናትና እንዝክረላ ዕለት ጥራይ ዘይኮነት ፣ዝጀመርዎ ናይ ለውጢ ምዕራፍ ክዛዘምን መከራ ህዝቢ ኤርትራ ከብቅዕን፣ ኣበርቲዕና ክንቃለስ መብጽዓና እነሐድሰላ ዕለት እውን እያ ክብሉ ኣብዛ ሰሙን ናይ ዝኽሪ ንጥፈታት ከካይዱ ዝቐንዩ ኤርትራዊያን ዜጋታት በብወገኖም ገሊጾም።
ፍትሒ ንኹሎም ብ ስርዓት ህግደፍ ተጨውዮም ኣብ ጎዳጉዲ ዝበልዩ ዘለው ኣያታትናን ኣሕዋትናን ዜጋታት ኤርትራ!

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 1 =

Stay Connected

7,414FansLike
634FollowersFollow
17,500SubscribersSubscribe

From The Author

ኩነታትና 

0
ዓቅሊ ጽበት ውሽጥና፡ ንብሃረርታ ዝብህጎ ጽቡቅ ነገር ክሕዝ ጥራይ ዝመጣጠር ኣእዳው ድኣ እምበር፡ ነቲ ናብኡ ክበጽሕ ዝርገጽን፡ ዘይርገጽን ክርኢ ዝሕግዝ ብልሒ ክጥቀመሉ ኣይረኣይን። ነዚ...

NEWS:- ጥምረት ደምጺ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ኣብ ዋዕላ ሃገራት ጉጁለ 7 (G7)ን ኣፍሪቃን ተሳቲፉ

0
ኤርትራዊ በርገሳዊ ማሕበር ኣብ ጀርመን፡ “ምሕያል ደሞክራሲ ኣብ ሃገራት ጉጁለ 7ን ኣፍሪቃን” ኣብ ትሕቲ  ዝብል ቴማ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ተሳቲፉ። ኣብ ሃገረ...

HOME:- ኤርትራውያን ስደተኛታት፤ ግዳያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ሰብ ከይኮኑ ይስጋእ

0
ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኤርትራ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ከምዘቃለዖም ክኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም። ብሰንኪ እቲ ኣብ ሞንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዑጡቓት ክልል...

Latest Articles